fbpx

Активни и здрави

Активни и здрави е програма за активен и здравословен начин на живот на децата и учениците(всички) в Община Бургас.

Целта ни е да изградим обща платформа, обединяваща деца, родители, ръководители, учебни заведения и Община Бургас във възпитаване на трайни навици за водене на здравословен и активен живот.

Осъзнатостта и отговорността за нашите чувства, мисли и действия, здравословната храна и физическата активност допринасят за оптималното състояние на човека.

Здравословният начин на живот е избор. Съзнателен избор, който е необходим да се направи в процеса на възпитанието на децата.

Оптималното здравословно състояние е сериозен дивидент от направена инвестиция в придобиването на знания и изграждането на трайни навици в ранна детска възраст.

Културата на здравословен начин на живот е пряко свързана със самооценката и самочувствието, нивото на продуктивност и изява у човека.

Доказано е, чe навици за съзнателно дишане и движение, физическа и спортна дейност изграждат здрава основа за разгръщане на потенциала на децата и израстването им в добри, съзнателни и отговорни граждани.

X