fbpx
Начало / Мисия доброволец / Интегриране на доброволчеството, като дейност в училищните и образователни структури

Интегриране на доброволчеството, като дейност в училищните и образователни структури

На 26.09.2019 г. в МКЦ „Морско казино“  Община Бургас с обединените усилия на всички направления, работещи с деца и младежи: 

  • Дирекция „Младежки дейности“, 
  • Общински съвет по наркотични вещества,
  • Превантивно-информационен център,
  • Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и 
  • Местна комисия за борба с трафика на хора, 

организираха среща във връзка с интегрирането на доброволчеството, като дейност в училищните и образователните структури.

 Акцента беше върху това, че заЕдно трябва да работим за развитието на тази кауза, защото ще бъде полезна на всички. За професионалистите работещи в училище, това е една различна и нестандартна възможност да насочат децата и младежите така, че всеки да открие себе си, да се идентифицира и да намери мястото, където да се чувства разбран и полезен. 

На срещата присъстваха и представители от неформалното образование и от неправителствения сектор, работещи от години за развиване на доброволчеството в Бургас. Те приветстваха идеята за единност. От своя страна експертите от Община Бургас заявиха своето желание, добрите намерения да бъдат подкрепени с дела и съобщиха на аудиторията, че вече работят  за създаването на платформа към сайта на общината, където всички да могат да търсят и да качват информация, която да се превърна в точка за информационен обмен. 

Хубавото е, че това ще даде възможност и на самите деца и младежи сами да търсят събития, дейности и практики, сами да правят избори и да бъдат активни.

Експертите от общината обърнаха внимание, че разчитат изключително много на училищата, в лицето на директорите, училищните психолози, педагогическите съветници и всеки, който смята, че доброволчеството е кауза, която обогатява и развива личността, да бъдат медиаторите, проводниците, които най-малкото ще информират децата за платформата за информационен обмен и ще работят за създаването на клубове на доброволеца по места.

На събитието беше и г-жа Йорданка Ананиева, зам.-кмет „Култура и образование“, която каза, че се чувства в свои води сред колеги, тъй като самата тя е работила в училище и знае колко воля и усилия са нужни за да се промени начина на мислене, да се разчупят стереотипите, но Община Бургас ще подпомага и съдейства по всякакъв начин да се случи промяната.

Нашата цел е една и само заЕдно можем да променяме, защото всички ние сме Бургас, който е нашият дом и от нас зависи той да е уютен, да ни харесва и да сме щастливи в него.

X